جشنواره
حکیمانه
ادبیات ایران و جهان
نیم ساعت پیش ،
خدا را دیدم قوز کرده با پالتوی مشکی بلندش
سرفه کنان در حیاط از کنار دو سرو سیاه گذشت
و رو به ایوانی که من ایستاده بودم آمد ،
آواز که خواند تازه فهمیدم
،
پدرم را با او اشتباهی گرفته ام ! حسین پناهی

 


برچسب‌ها: شعر شاعران بزرگ برای پدر, شعر درباره پدر, شعری زیبا برای پدر, شعر در مورد پدر, شعر روز پدر
نویسنده: رضا قهرمانی
زندگی بار گرانی ست
که بر پشت پریشانی تُست
کار آسانی نیست
نان درآوردن و غم خوردن و عاشق بودن
پدرم
کمرم از غم سنگین نگاهت خَم باد
مجتبی کاشانی


برچسب‌ها: اشعار شاعران بزرگ برای پدر, شعر درباره پدر, شعری زیبا برای پدر, شعر در مورد پدر, شعر روز پدر
نویسنده: رضا قهرمانی
پدرم پشت دو بار آمدن چلچله ها پشت دو برف
پدرم پشت دو خوابيدن در مهتابي
پدرم پشت زمانها مرده است
پدرم وقتي مرد آسمان آبي بود
مادرم بي خبر از خواب پريد خواهرم زيبا شد
پدرم وقتي مرد پاسبان ها همه شاعر بودند
مرد بقال از من پرسيد :‌ چند من خربزه مي خواهي ؟
من از او پرسيدم : دل خوش سيري چند ؟
پدرم نقاشي مي كرد
تار هم مي ساخت تار هم ميزد
خط خوبي هم داشت
باغ ما در طرف سايه دانايي بود
باغ ما جاي گره خوردن احساس و گياه
باغ ما نقطه برخورد نگاه و قفس و آيينه بود
باغ ما شايد قوسي از دايره سبز سعادت بود
ميوه كال خدا را آن روز مي جويدم در خواب
آب بي فلسفه مي خوردم توت
بي دانش مي چيدم
تا اناري تركي بر مي داشت دست فواره خواهش مي شد
تا چلويي مي خواند سينه از ذوق شنيدن مي سوخت
گاه تنهايي صورتش را به پس پنجره مي چسبانيد
شوق مي آمد دست در گردن حس مي انداخت
فكر بازي مي كرد
زندگي چيزي بود مثل يك بارش عيد يك چنار پر سار
زندگي در آن وقت صفي از نور و عروسك بود
يك بغل آزادي بود
زندگي در آن وقت حوض موسيقي بود...
سهراب سپهری


برچسب‌ها: اشعار شاعران بزرگ برای پدر, شعر درباره پدر, شعری زیبا برای پدر, شعر در مورد پدر, شعر روز پدر
نویسنده: رضا قهرمانی
در زد کسی انگار که مهمان داریم
در سفره گرسنگی فراوان داریم
امروز پدر ابر زیادی آورد
مانند همیشه شام باران داریم جلیل صفر بیگی

 


برچسب‌ها: اشعار شاعران بزرگ برای پدر, شعر درباره پدر, شعری زیبا برای پدر, شعر در مورد پدر, شعر روز پدر
نویسنده: رضا قهرمانی

Google